ULmonitor
KONTAKT
Poziom A1 - Konsola GSM Potrzebny sprzęt: telefon lub opcjonalnie komputer PC (tylko, jeśli chcemy wygodniej pracować przy konsoli), rejestratory radiowe, odbiornik danych z koncentratorem i anteną wraz z modemem GSM i kartą przesyłu danych, opcjonalnie akumulator. W tym układzie można monitorować pasiekę umieszczoną w dowolnym miejscu, w zasięgu sieci komórkowej na terenie Polski. W razie braku sieci energetycznej do zasilania koncentratora potrzebny jest akumulator. Rejestratory należy umieścić w ulach dowolnie, tak aby odległość między nimi a odbiornikiem danych i koncentratorem wynosiła maksymalnie do kilkudziesięciu metrów (w zależności od typu anteny). Dane z rejestratorów przesyłane są drogą radiową do koncentratora, a następnie przez modem GSM do internetu i dalej do konsoli użytkownika. Przesyłanie danych do archiwizacji odbywa się w pełni automatycznie. Po zalogowaniu konsola umożliwia pełną kontrolę nad rejestratorami z każdego miejsca i dowolnego komputera lub telefonu. Dodatkowo używając tylko telefonu i aplikacji ULkonsola można w łatwy i czytelny sposób obserwować parametry na ekranie smartfona. Możliwa jest również praca na poziomie B pod warunkiem umieszczenia rejestratorów w takim miejscu ula, aby możliwe było pobieranie danych zbliżeniowo telefonem poprzez NFC. Użytkownik może pracować także na poziomach A2 i B1 (do pracy na poziomie A2 potrzebny jest dodatkowy odbiornik danych USB do telefonu i aplikacja ULradio Mobile umożliwiająca wyłącznie obserwację parametrów na ekranie). Więcej do pobrania (.pdf)
KONTAKT