ULmonitor
KONTAKT
Poziom B1 Potrzebny sprzęt: telefon z funkcją NFC i rejestratory NFC lub radiowe. Nie jest potrzebny dostęp do internetu! Rejestratory należy umieścić w ulach w ten sposób, aby była możliwość pobrania danych zbliżeniowo telefonem poprzez NFC, bez zdejmowania powałki. Używając aplikacji ULmonitor NFC parametry można obserwować bezpośrednio na ekranie lub zapisywać je w pamięci smartfona w formacie pdf wraz z wykresami. Dla zachowania ciągłości zapisu danych (przy 10-minutowych okresach zapisu) odczyty powinny być dokonywane przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli użytkownik oprócz rejestratorów NFC posiada również rejestratory radiowe, to może je odczytywać także na poziomie A2 (potrzebny jest dodatkowy odbiornik danych USB do telefonu plus aplikacja ULradio Mobile). Więcej do pobrania (.pdf)
KONTAKT