ULmonitor
Firma K&K Ryszard Krzyśka działa od 1990 roku. Zajmujemy się elektroniką dotyczącą głównie urządzeń zasilania awaryjnego. Kilka lat temu – jako miłośnicy pszczół – założyliśmy niekomercyjną pasiekę w centrum Poznania. Profil firmy i troska o przetrwanie pszczół spowodowały, że włączyliśmy nowoczesną cyfrową technologię w zarządzanie pasieką. System ULmonitor korzysta z rozwiązania będącego częścią dużego, nie związanego z pszczelarstwem projektu, nad którym od paru lat pracuje kilka poznańskich firm. Należymy do Miejskiego Koła Pszczelarzy w Poznaniu. Pasiekę prowadzimy wyłącznie na półkorpusach wielkopolskich. Wszystkie ule są w pełni monitorowane, a dane z umieszczonych w nich rejestratorów przekazywane automatycznie przez internet na serwer. Przez cały rok, co kilkanaście minut, rejestrowana jest waga, temperatura i wilgotność. Wszystkie dane z naszych uli – zarówno archiwalne, jak i bieżące, są ogólnie dostępne po zalogowaniu na stronie http://konsola.ulmonitor.pl Dane do logowania: Nazwa użytkownika: pasiekapoznan@ulmonitor.pl hasło: ulmonitor. Zapraszamy do zdalnego testowania systemu. Każdy, kto ma dostęp do internetu, może na bieżąco śledzic dane z naszej pasieki testowej na domowym komputerze lub instalując na telefonie z systemem android aplikację Ulkonsola. Aplikacja ta po skonfigurowaniu i wpisaniu powyższych danych do logowania umożliwia wygodną wizualizację danych z uli w formie prostokątów umieszczonych po 6 szt. na jednym ekranie smartfona. Ustawienie korpusów i rejestratorów w czasie zimowli: Dennica wysoka z siatką, dwa półkorpusy po 7 ramek (w środku matka w izolatorze Chmary), na ramkach, nad izolatorem rejestrator oznaczony jako "gniazdo", nad nim półkorpus z zapasem zimowym – 7 do 8 ramek, dalej powałka z rejestratorem na środkowym pajączku, pusty półkorpus i daszek. Ustawienie korpusów i rejestratorów w czasie sezonu: Dennica wysoka z siatką, gniazdo w zależności od siły rodziny na dwóch, trzech lub czterech półkorpusach, na ramkach rejestrator oznaczony jako "gniazdo", krata odgrodowa, miodnia na jednym, dwóch lub trzech półkorpusach, dalej powałka z rejestratorem na środkowym pajączku, pusty półkorpus, poduszka z sieczką jako ocieplenie i daszek. Mamy nadzieję, że system ULmonitor zostanie wykorzystany przez doświadczonych pszczelarzy do jeszcze lepszej współpracy z rodzinami, przez świat naukowy do pogłębiania wiedzy o pszczołach ku powszechnemu „pożytkowi”, a młodych ludzi zachęci do pszczelarstwa, które może być jednocześnie tradycyjne i nowoczesne. Kontakt: K & K Ryszard Krzyśka ul. Grochowska 15 60-277 POZNAŃ Tel: 61 867 45 34
KONTAKT
KONTAKT