ULmonitor
KONTAKT
KONTAKT
System ULmonitor zbiera informacje o wadze ula, temperaturze i wilgotności w ulach, oraz archiwizuje te dane na serwerze konsoli ULmonitor. System jest całkowicie automatyczny i bezobsługowy. Dane z dowolnej ilości rejestratorów i wag zbierane są w promieniu ok. 50m. Wagi i rejestratory posiadają wbudowane baterie zapewniające kilkusezonowe działanie. Elementem wymagającym zasilania zewnętrznego jest koncentrator, który musi zapewnić ciągłą łączność z internetem. Łatwe i wygodne korzystanie z systemu zapewnia komplet darmowego oprogramowania.
Wszystkie procesy przesyłu danych i archiwizacji przebiegają automatycznie. Parametry zapisywane przez rejestratory umieszczone w ulach oraz wagach są przekazywane drogą radiową do koncentratora. Rejestratory mają fabrycznie ustawioną rejestrację co 10 minut, by następnie wysłać pomiary drogą radiową do koncentratora. Im więcej rejestratorów umieścimy w ulu tym informacja o jego kondycji będzie dokładniejsza. Koncentrator zbierający dane automatycznie łączy się z serwerem konsoli ULmonitor co około 5 minut i przekazuje jej wszystkie pomiary. Od chwili, kiedy dane zostaną odebrane przez konsolę ULmonitor możliwe jest ich przeglądanie za pomocą komputera PC lub smartfona z systemem Android korzystając z dostarczanych darmowych aplikacji. Wszystkie odebrane przez konsolę ULmonitor dane podlegają archiwizacji, co umożliwja przeglądanie dowolnego wycinka czasowego - np. może to być ostatnia doba, ostatni tydzień, wybrane kilka dni itd. Dodatkowo dostępna jest ich wizualizacja w postaci czytelnych wykresów. Zgromadzone na serwerze dane można również pobierać do dalszego wykorzystania jako pliki w formacie pdf lub csv. Do Konsoli można się logować z dowolnego komputera lub telefonu, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.