ULmonitor
KONTAKT
KONTAKT
Waga pasieczna typu WP cyklicznie zapisuje i wysyła drogą radiową aktualny ciężar ula. Aplikacje androidowe ULmonitor NFC , ULkonsola i ULradio Mobile umożliwiają wygodną pracę przy pomocy telefonu typu smartfon. Dane można odczytywać lokalnie bez internetu telefonem przy pomocy funkcji NFC (poziom B1) lub automatycznie z odległości około 50 metrów przy użyciu odpowiedniego odbiornika danych UMOD (poziom A2). Wykorzystując internet dane z wag pasiecznych umieszczonych w dowolnych miejscach kuli ziemskiej mogą być przesyłane i archiwizowane całkowicie automatycznie (poziom A i A1) lub ręcznie (poziom B). W zależności od wersji waga posiada dodatkowo możliwość monitorowania parametrów takich jak temperatura i wilgotność w kilku miejscach w jej pobliżu. Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy postawić wagę(i) na pasieczysku a jeden koncentrator automatycznie odbierze i przekaże przez internet na serwer konsoli ULmonitor dane z dowolnej znajdującej się w jego zasięgu liczby wag pasiecznych i/lub rejestratorów. Wagi pasieczne WP są dostępne w wersjach: wersja C - szalka 45cm x 45 cm, bez koncentratora. wersja C - szalka 45cm x 45 cm, z koncentratorem. wersja C - szalka 45cm x 45 cm, z koncentratorem plus rejestratory temperatury i wilgotności. wersja L - szalka 40cm x 50cm lub 30cm x 40cm, bez koncentratora. wersja L - szalka 45cm x 45 cm lub 30cm x 40cm, z koncentratorem. wersja L - szalka 45cm x 45 cm lub 30cm x 40cm, z koncentratorem plus rejestratory temperatury i wilgotności.