ULmonitor dla pszczół

Moda na zdrowy styl życia i wzrost świadomości znaczenia pszczół w przyrodzie powodują rozwój zainteresowania pszczelarstwem. Powstają nowe pasieki, prowadzone liczne projekty naukowe. Pszczelarstwo czerpie z tradycji, ale ostatnio także z nowoczesnych technologii. ULmonitor pozwala na wykorzystanie rozwiązań cyfrowych do efektywnego zarządzania pasieką, umożliwia obserwację rodzin pszczelich oraz nadzór nad sytuacją w ulu. System umożliwia wgląd do uli także w czasie zimowli co w dobie rosnącego zagrożenia chorobami może się przyczynić do szybkiego ich lokalizowania. Wiedza i szybkość działania to klucz do rozwiązywania wszystkich problemów rodzin pszczelich.

ULmonitor w badaniach naukowych

ULmonitor to system, który może być wykorzystywany w badaniach naukowych. Daje on możliwość gromadzenia i porównywania parametrów pobieranych z uli w dowolnie wybranych okresach, a także transferu i późniejszego przetwarzania i opracowywania danych. Dzięki systemowi można prowadzić badania panelowe, których wyniki mogą pomóc pszczołom przetrwać w zagrożonym środowisku. Szczególnie cenna jest możliwość przedstawienia na ekranie jednego komputera danych o wadze wszystkich uli z całego kraju.
KONTAKT

ULmonitor w pasiece

Parametry takie jak temperatura i wilgotność można praktycznie wykorzystać między innymi do ogólnej analizy stanu rodziny pszczelej, zwłaszcza w czasie zimowli. Monitorując wagę ula latem widać następujące po sobie pożytki, ile pszczoły przynoszą do ula, ile zjadają, a zimą jaki jest zapas zimowy i w jakim czasie jest on zużywany. Dzięki rejestratorom widać w którym momencie jesienią matka kończy a wiosną zaczyna czerwienie, czy jest wystarczająco sprawna wentylacja w ulu i najważniejsze w czasie zimowli - czy rodzina żyje ? Logując się na stronie: http://konsola.ulmonitor.pl można obserwować naszą pasiekę testową lub wagi rozmieszczone dookoła Poznania. Dane do logowania: Pasieka testowa: użytkownik: pasiekapoznan@ulmonitor.pl hasło: ulmonitor Wagi: użytkownik: waga@ulmonitor.pl hasło: ulmonitor

Czym jest ULmonitor?

ULmonitor to system system zdalnego monitorowania najważniejszych parametrów rodziny pszczelej: temperatury, wilgotności oraz wagi całego ula. to urządzenia i aplikacje, które umożliwiają bezprzewodową obserwację i archiwizacje pobieranych automatycznie danych. System może być stosowany także w cieplarkach wychowujących matki , w suszarkach pyłku lub do monitorowania dowolnych pomieszczeń. Kompleksowe rozwiązanie w zależności od potrzeb obejmuje: podgląd temperatury, wilgotności i wagi ula konsolę użytkownika do bieżącego monitorowania, archiwizacji i wizualizacji danych z uli oprogramowanie dla smartfona lub tabletu z systemem Android

Jak działa ULmonitor?

System cechuje duża dokładność w bardzo szerokim zakresie temperatur. Zastosowanie transmisji radiowej wyklucza jakiekolwiek połączenia przewodowe wewnątrz ula. Dane z dowolnej ilości rejestratorów lub wag automatycznie przesyłane do internetu przez koncentrator. Takie rozwiązanie umożliwia zdalną kontrolę pasiek umieszczonych w dowolnym miejscu na terenie Polski.
KONTAKT
ULmonitor